Archive for the ‘Medycyna’ Category

Przeszczep nerki a płeć

Wednesday, March 18th, 2009

Nerki przeszczepiane kobietom częściej ulegają odrzuceniu, jeśli pobierane są od mężczyzn - jak donosi “The Lancet”. Badania przeprowadzali szwajcarscy naukowcy ze szpitala uniwersyteckiego w Bazylei, którzy przyjrzeli się 200 tysiącom operacji przeszczepienia nerek w 400 europejskich szpitalach w latach 1985-2004. Ryzyko odrzucenia przez organizm kobiecy męskiej nerki wzrastało o 8%! Z kolei w przypadku przeszczepiania żeńskich komórek macierzystych mężczyznom powszechna jest reakcja, kiedy komórki atakują biorcę. Dlatego korzystniejszym wydają się przeszczepy nerki w ramach jednej płci.